Overeenkomst

In het geval dat de ingeschrevene zijn/haar inschrijving minder dan 48 uur voor de opleidingssessie annuleert, behoudt ASSA ABLOY Nederland zich het recht voor om de kosten van de organisatie aan te rekenen. Deze  schadevergoeding bedraagt € 100,- per deelnemer.