Vluchtwegnormen NEN-EN 179 en NEN-EN 1125

Sinds april 2003 bestaan er Europese normen, de zogenaamde NEN-normen, voor nood- panieksituaties. Door deze normen wordt duidelijk aan welke eisen een vluchtdeur moet voldoen. De vluchtwegnormen voor nooddeuren (NEN-EN 179), voor paniekdeuren (NEN-EN 1125) en de ontwerpnormen (prNEN-EN 13633 en prNEN-EN 13637) worden uitgebreid toegelicht in onze vluchtwegmap.

NEN-EN 179 is van toepassing op deuren met een vluchtfunctie voor een relatief klein aantal mensen. Ook hier is belangrijk dat de deur met één handeling kan worden geopend, een push pad of deurkruk is voldoende. Deze norm is van toepassing op gebouwen met een beperkte toegang, zoals flat- en appartementgebouwen, kantoren, opslag- en/of stookruimten.

NEN-EN 1125 is van toepassing op deuren met een vluchtfunctie voor grote aantallen mensen. Deze deuren moeten in panieksituaties met één handeling kunnen worden geopend door middel van paniekstang of -balk. De norm geldt vooral in gebouwen waar het publiek vrije toegang heeft, zoals cafetaria, discotheken, bibliotheken, theaters, winkels, scholen, ziekenhuizen en bioscopen.

prNEN-EN 13633 en prNEN-EN 13637 zijn ontwerpnormen. Deze normen zijn al ontwikkeld, maar nog niet actief omdat het commentaar van verschillende landen nog moet worden verwerkt. In 2006 zullen de normen nog niet actief zijn. Daarom staat er voor deze normen ‘pr’ van preliminary.