ASSA ABLOY wet- en regelgeving

Wij houden u graag op de hoogte van de laatste ontwikkelingen met betrekking tot wet- en regelgeving in Nederland. Het betreft publieke en private regelgeving op gebied van brand, vlucht, inbraak, toegankelijkheid, akoestiek en duurzaamheid. Kortom, relevante aspecten om te komen tot juiste oplossingen op vlak van deuropeningen.

Als fabrikant kunnen wij u enkel richting geven aan te kiezen oplossingen in de ontwerpfase. Deze oplossingen dienen door de daarvoor aangewezen verantwoordelijke in de context van de beoogde situatie te worden getoetst, voordat een en ander kan worden voorgelegd ter goedkeuring. Deze goedkeuring is per discipline een aangewezen instantie. Denk hierbij aan bevoegd gezag, verzekeraars, duurzaamheid- of toegankelijkheid keurende organisaties.    

Lees verder >