Toegangscontrole in de zorg

De in- en uitgang van een ziekenhuis of zorginstelling dient beheersbaar, flexibel en gebruiksvriendelijk te zijn.

Zo moet de hoofdingang van een ziekenhuis of zorginstelling in staat zijn om veelvuldig verkeer te verwerken en een vluchtuitgang bieden tijdens een noodsituatie (ook voor minder validen). Een andere ruimte in het gebouw is bijvoorbeeld alleen toegankelijk voor medewerkers. Er moet duidelijk in kaart worden gebracht wie toegang heeft tot welke ruimte. Niet iedere patiënt, bezoeker of medewerker is bevoegd om een bepaalde ruimte te betreden.

Daarnaast dient er zorgvuldig te worden omgegaan met het beheer van geneesmiddelen. Dit vraagt om inbraakwerende oplossingen met een hoog beveiligingsniveau en autorisaties tot beperkt toegangsbeheer. Een hoge mate van flexibiliteit is in een ziekenhuis of zorginstelling dus van essentieel belang.

Lees meer over afzonderlijke productgroepen binnen de zorg: