Mechanische sluitsystemen

Een sluitsysteem is altijd een individuele aangelegenheid. Er is geen sluitsysteem dat identiek is.

Al bij de analyse van behoeften en de planning speelt een groot aantal verschillende factoren een rol. Onder meer de concrete eisen, de afmetingen, de structuur en de bestemming van het gebouw. Zo is voor een wooncomplex een zogeheten centraal sluitsysteem het meest geschikt, terwijl in een industrie- of kantoorgebouw een (generaal) hoofdsleutelsysteem de voorkeur verdient. Ook de kosten spelen een rol. En niet in de laatste plaats moet het systeem flexibel zijn voor alle toekomstige eisen.

Vragen die u zich van tevoren moet stellen:
- Hoe is de structuur van uw organisatie?
- Wat zijn uw veiligheidseisen?
- Wat is de gebruikersfunctie van het gebouw
- Welke verdere eisen, bijvoorbeeld voorschriften van verzekeringsmaatschappijen, worden gesteld?

De organisatie van sluitsystemen: hiërarchisch of centraal
In kantoren en instellingen gelden andere toegangsregels dan in een woning. Daarom wordt onderscheid gemaakt tussen een (generaal) hoofdsleutelsysteem en een centraal sluitsysteem.

(generaal) Hoofdsleutelsysteem
Bij een (generaal) hoofdsleutelsysteem zijn de toegangsrechten volgens heldere structuren geregeld. Hierbij kan elke medewerker bijvoorbeeld beschikken over een sleutel voor zijn of haar kantoor, leidinggevenden kunnen beschikken over een sleutel voor de afdeling waar zij verantwoordelijk voor zijn en de directie van de onderneming beschikt over de (generale) hoofdsleutel voor alle deuren.

Centraal sluitsysteem
Bij een centraal sluitsysteem in een appartementencomplex geeft de sleutel van de kleinste eenheid - bijvoorbeeld een bewonerssleutel – toegang tot de eigen woning en de bijbehorende aspecten zoals de brievenbus en kelder, alsmede tot de centrale toegangsdeur. De overige woningen en brievenbussen zijn slechts per individueel toegewezen sleutel toegankelijk. Om aan alle denkbare eisen tegemoet te komen, kunnen de functies van een (generaal) hoofdsleutelsysteem en een centraal sluitsysteem met elkaar worden gecombineerd.

Het veiligheidscertificaat
Voor elk sluitsysteem met beschermd sleutelprofiel wordt een certificaat uitgegeven. Dit geld voor seriesluitingen en sluitsystemen. Het certificaat geldt als legitimatie bij nabestelling van sleutels en cilinders en moet bij nabestellingen aan de vakhandel overlegd worden.