Bouwbesluit 2012

Een bouwwerk mag geen gevaar opleveren voor bewoners, gebruikers en omgeving. Daarom heeft de overheid in het Bouwbesluit 2012 voorschriften voor veiligheid, gezondheid, bruikbaarheid, energiezuinigheid en milieu vastgelegd. Een bouwwerk moet altijd voldoen aan die voorschriften.

Bouwbesluit Online
Met Bouwbesluit Online kunt u de tekst van het Bouwbesluit 2012 raadplegen. Een zoeksysteem helpt u bij het zoeken in de tekst. In Bouwbesluit Online gaat het om de tekst van het Bouwbesluit 2012, zoals die in het Staatsblad 416, 2011 is gepubliceerd. Diverse wijzigingen op deze tekst worden direct in het Bouwbesluit Online doorgevoerd.

De volgende artikelen in het Bouwbesluit 2012 hebben betrekking op deuren in vluchtroutes:

Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen
- Artikel 1.1 begripsbepalingen
Afdeling 6.6. vluchten bij brand, nieuwbouw en bestaande bouw
- Artikel 6.22 Aansturingsartikel
- Artikel 6.25 Deuren in vluchtroutes
- Artikel 6.26 Zelfsluitende deuren
Afdeling 7.2 veilig vluchten bij brand, nieuwbouw en bestaande bouw
- Artikel 7.11 Aansturingsartikel
- Artikel 7.12 Deuren in vluchtroutes