NEN-EN 13637

De norm NEN-EN 13637 geldt voor elektrisch gecontroleerde exit systemen voor gebruik in vluchtroutes. Deze norm is actief.

Elektromechanische oplossingen volgens NEN-EN 13637
Een elektrisch gestuurde paniekoplossing volgens NEN-EN 13637 is bedoeld voor het gebruik op gecontroleerde vluchtdeuren in een vluchtroute. Zowel de binnenzijde als buitenzijde kunnen afzonderlijk elektrisch worden gecontroleerd. Hierdoor wordt de inbraakveiligheid verhoogd en vervalt de noodzaak tot het onveilig mechanisch vergrendelen van de vluchtroute. Tevens biedt de norm de mogelijkheid tot vertraagde uitgang of –blokkade, om de inbraakveiligheid van het gebouw aanzienlijk te verhogen. Hierbij mag als voorbeeld een noodverbreekschakelaar of –sturingskast toegepast worden. De tijdvertraging biedt de mogelijkheid om ongewenste uitbraak te voorkomen.

Daarnaast is het aan de lokale overheid en regelgeving om te bepalen hoe en op welke wijze deze functies toegepast mogen worden. Hierbij is de eis dat sloten ontgrendeld worden door het uitschakelen van de spanning. Dit kan gestuurd worden door een calamiteitencontact (brand of ontruiming), maar ook door een veilige situatie te creëren bij een stroomstoring. 

Concreet voegt de elektrisch gestuurde paniekopener meer intelligentie toe aan het vluchtdeursysteem, waardoor het optionele functies biedt zoals;

  • Signalering (open, dicht, gesloten)
  • Aansluiting op een toegangscontrolesysteem (gecontroleerde uitgang)
  • Koppeling aan een brandmeldcentrale
  • Vertraagde uitschakeling (bij controle onder toezicht)
  • Bediening op afstand (elektrisch op slot)
  • Videobewaking