Vluchtwegproducten

Alle vluchtwegproducten van ASSA ABLOY worden bij een onafhankelijke gekwalificeerde organisatie uitvoerig getest, bijvoorbeeld certificeerder SKG. Het is belangrijk dat het slot niet blokkeert en dat het bijvoorbeeld niet mogelijk is met je mouw achter de deurkruk te blijven hangen. Daarom moet het uiteinde van een kruk altijd teruggebogen zijn, zoals beschreven in de specificaties van de norm NEN-EN 179.

Verder is het natuurlijk belangrijk dat het binnenwerk van het slot bij brand blijft functioneren. Op het moment dat een vluchtdeur ook fungeert als branddeur, is het van belang dat de deur na gebruik weer automatisch sluit. Anders zou de toevoer van verse zuurstof de brand verder kunnen aanwakkeren. Wij adviseren dan ook om in alle gevallen gebruik te maken van een deurdranger.

Lees meer over afzonderlijke productgroepen:

Vluchtdeurbeslag

Voor mechanisch vluchtdeurbeslag gaan we zoveel mogelijk uit van de NEN-EN 179 en NEN-EN 1125 en voor elektromechanische vluchtdeurbeslag van de prNEN-EN 13637. Het is belangrijk te weten dat het deurbeslag is goedgekeurd en er zijn intussen vele mogelijkheden en combinaties denkbaar.

Verschil tussen NEN-EN 1125 en NEN-EN 179:

Panieksluiting volgens NEN-EN 1125 is bedoeld voor gebruik op vluchtdeuren in een vluchtroute waar meer dan 100 personen op zijn aangewezen. Het biedt een veilige en effectieve vlucht door een deur die met een minimale inspanning is te openen, zonder voorafgaande kennis van de bediening. Nooddeurbeslag volgens NEN-EN 179 is bedoeld voor gebruik op plaatsen waar minder dan 100 personen op zijn aangewezen bij het vluchten. Door de deuren met een enkele handeling vrij te geven zorgt die voor een veilige en effectieve manier ontsnappen.

Mechanisch bediende paniekopener

Paniekopeners volgens NEN-EN 1125 zijn bedoeld voor gebruik op vluchtdeuren in een vluchtroute waar meer dan 100 personen op zijn aangewezen. Dit kan door de deur te openen met een minimale inspanning en zonder voorafgaande kennis over de bediening. Zo is vluchten altijd mogelijk, zelfs wanneer er een voorbelasting op de deur is. Bijvoorbeeld door het kromtrekken van een deur of een hoeveelheid mensen die tegen de deur duwen. De paniekopener bevat één of meerdere schoten, die aansluiten op sluitplaten die zich in het omliggende frame of de vloer bevinden en ervoor zorgen dat de deur gesloten is. De schoten kunnen worden ontgrendeld door de paniekopener (die zich horizontaal aan de binnenkant van de deur bevindt) op een willekeurige plaats in te drukken of naar beneden te drukken. Mechanisch bediende paniekopeners zijn er zowel in opbouw- als inbouwuitvoering leverbaar.

Klik hier voor meer informatie over de paniekopeners.

Sloten

Veel sloten worden bij het vergrendelen van de deur automatisch vergrendeld op de dag- en nachtschoot, wat het aspect veiligheid ten goede komt. Bij een elektromechanisch slot kan men aan de buitenzijde gecontroleerd naar binnen door middel van bijvoorbeeld een toegangscontrolesysteem. Vanaf de binnenzijde is het mogelijk om de deur altijd mechanisch te openen, maar kan men ook kiezen voor een gecontroleerde elektromechanische uitgang. Zowel mechanische als elektromechanische sloten kunnen worden gecombineerd met diverse paniekopeners en knop/krukschilden, mits

Deurdrangers

Voor het gecontroleerd sluiten en, eventueel, openen van deuren, biedt ASSA ABLOY een uiterst breed assortiment van betrouwbare schaar- en glijarmdeurdrangers tot comfortabele vrijloopsystemen en draaideurautomaten.

Het gecontroleerd sluiten van deuren draagt bij aan de klimaatbeheersing en energiebesparing in gebouwen, reduceert eventuele overlast van geluid of stank en verhoogt de veiligheid, bijvoorbeeld in geval van brand. Het assortiment voorziet onder meer in een compleet systeem voor brand- en rookwerende deuren. Dit systeem is aan te sluiten op een brandmeldinstallatie en zorgt dat deuren in geval van calamiteiten automatisch sluiten en ruimtes veilig compartimenteert.

Bij dubbele deuroplossingen is het daarnaast raadzaam een deurselector toe te passen, zodat na het openen van beide deuren eerst de passieve deur sluit en daarna de actieve deur.

Lees meer over ASSA ABLOY deurdrangers