Veelgestelde vragen

Hieronder vindt u de meest gestelde vragen omtrent vluchtdeuren.

Wat is het verschil NEN-EN 1125 en NEN-EN 179 en waar pas ik deze toe?

Panieksluiting volgens NEN-EN 1125 is bedoeld voor gebruik op vluchtdeuren in een vluchtroute waar meer dan 100 personen op zijn aangewezen. Het biedt een veilige en effectieve vlucht door een deur die met een minimale inspanning is te openen, zonder voorafgaande kennis van de bediening. Nooddeurbeslag volgens NEN-EN 179 is bedoeld voor gebruik op plaatsen waar minder dan 100 personen op aangewezen zijn bij het vluchten. Door de deuren met een enkele handeling vrij te geven zorgt die voor een veilige en effectieve manier ontsnappen.

Is het mogelijk om een elektrisch bediende oplossing aan te bieden?

Ja, vluchtdeurconcepten volgens prNEN-EN 13637 stellen u in staat elektrisch bediende oplossingen aan te bieden. Deze zijn gekoppeld aan brandmelders en alarmsystemen én aan het toegangscontrolesysteem van een gebouw, zonder de veiligheidseisen voor mensenlevens in gevaar te brengen.

Kan ik paniekbeslag op brandwerende deuren gebruiken?

Ja, maar u moet wel nagaan of het beslag bedoeld is voor gebruik op brandwerende deuren en of het beslag daarvoor getest is. Het bewijs hiervoor is mogelijk te vinden door een markering op het product en een kopie van het certificaat van conformiteit dat door de fabrikant is meegeleverd.

Mag ik een vluchtdeur op slot doen?

Nee. Een vluchtdeur moet altijd een veilige en onmiddellijke uitgang bieden. Toegang van buitenaf kan worden ontzegd, tenzij toegang noodzakelijk is volgens de lokale regelgeving. Niettemin is het gewoonlijk toegestaan (vraag advies hierover aan de brandweer) om een uitgangsdeur onder bepaalde voorwaarden elektrisch te sluiten.
Het uitgangsysteem moet gekoppeld zijn aan de brandmelder en het alarmsysteem voor een onmiddellijke vrijgave in geval van paniek of een noodgeval. Een tijdvertragingsactie is soms ook toegestaan. De deur mag ook worden gesloten wanneer er geen publiek aanwezig is. Dit biedt een betere beveiliging, wanneer het gebouw niet bewoond is, zonder een paniek- of noodgevalontsnapping te belemmeren.

Kan ik een elektrisch bediende oplossing integreren in een toegangscontrolesysteem?

Ja, maar dan moet het gekoppeld zijn aan een brandmeld- en alarmsysteem. Toegangscontrolesystemen zijn gewoonlijk niet in conflict met vluchtfuncties. Het is raadzaam hiervoor een gecertificeerd installatiebedrijf in te schakelen.

Kan ik elektrische inslagruitjes gebruiken? Of solenoidsloten?

Een oplossing met elektrische inslagruitjes voldoet mogelijk niet aan NEN-EN 1125 of NEN-EN 179. Wanneer u een inslagruitje gebruikt, moet een vlucht mogelijk zijn, zelfs wanneer het inslagruitje in gesloten positie is. Een oplossing met solenoidsloten is op dezelfde wijze ook niet conform NEN-EN 1125 en NEN-EN 179. Wanneer u gebruik maakt
van solenoid sloten moet u er zeker van zijn dat het systeem van het type ‘ruststroom’ is. De functie van de solenoidsloten moet zo zijn dat de kruk de afgegrendelde schoot bedient bij stroomuitval. De producten moeten altijd met elkaar zijn getest en in één van de goedgekeurde categorieën vallen.

Wat betekenen ‘arbeidsstroom’ en ‘ruststroom’?

‘Ruststroom’ betekent spanningsloos ontgrendeld. Als de installatie zonder spanning zit (om wat voor reden dan ook), moet het mogelijk zijn de deur mechanisch te openen. ‘Arbeidsstroom’ betekent spanningsloos vergrendeld. De deur blijft gesloten als de spanning wegvalt.

Ik heb een dubbele deurset, waar moet ik rekening mee houden?

Relevant zijn alle bouwproducten die betrekking hebben op specifieke deurfuncties: deurdrangers, deurautomaten, coördinatoren, etc. Vlucht via een actieve deur? Vlucht via beide deuren in de deurenset?

Hoe en waarom is het mogelijk via de vluchtdeur naar binnen te gaan?

In bepaalde situaties moet u via de vluchtdeur het gebouw kunnen betreden. Bijvoorbeeld wanneer de vluchtroute via een trap loopt of via andere ruimtes. Kies in dit geval een goedgekeurd product (SKG + NEN-EN 1125/NEN-EN 179) en houdt u aan de aanbevelingen van de fabrikant voor de buitenafwerking, functies en installatie.

Is het mogelijk om vluchtbeslag op een inbraakalarm aan te sluiten?

Een inbraakalarm functioneert gewoonlijk zonder problemen in combinatie met paniek- of nooddeurbeslag. Schakel hiervoor een gecertificeerd installatiebedrijf in.