Project Belicht 'De Stee' Brede School

/Local/NL/Downloads/Brochures%20PDF/Afbeeldingen/Banner524x224bredeschool.jpg

Brede school dichter bij ieder kind
Tien jaar geleden telde Nederland nog maar zo’n 200 brede scholen. Nu zijn dat er ruim 1600, alleen al in het basisonderwijs. In het voortgezet onderwijs zijn dat er naar schatting 400. We stellen hoge eisen aan het onderwijs. En dat vertaalt zich in een groot aantal ambities waar scholen en gerelateerde organisaties mee aan de slag gaan. Dat heeft erin geresulteerd dat ongeveer één op de drie scholen deel uitmaakt van een brede school. Deze scholen werken structureel samen met organisaties voor kinderopvang, welzijn, zorg, sport en cultuur. Zo kunnen zij hun leerlingen een dagarrangement bieden dat veel meer omvat dan onderwijs alleen. Brede scholen willen daarmee onder meer bereiken dat kinderen zich optimaal kunnen ontwikkelen, zowel op het sociale vlak als ook voor wat betreft schoolprestaties. Tevens wil men stimuleren dat kinderen meer gaan sporten en bewegen en vaker met kunst en cultuur in aanraking komen. Een brede school biedt een uitstekende pedagogische infrastructuur voor brede talentontwikkeling van kinderen in het primair en voortgezet onderwijs.

Er is sprake van een brede school wanneer een school:

  • Een bredere maatschappelijke functie heeft dan alleen die van onderwijsgever
  • Structureel samenwerkt met voorzieningen voor welzijn, kinderopvang, zorg, sport en/of cultuur
  • En samen met die voorzieningen zorgt voor een substantiële verbreding van het aanbod op het gebied van educatie, welzijn, kinderopvang, zorg, sport en/of cultuur. NB: het gaat hier om samenwerking die verder gaat dan de verplichte samenwerking tussen onderwijs en kinderopvang. Huisvesting is geen criterium: een multifunctionele accommodatie is niet per definitie een brede school en omgekeerd kan een brede school ook heel goed opereren vanuit bestaande ‘stand alone’ gebouwen.

Beveiliging, veiligheid en gebruiksgemak
Binnen een brede school is sprake van diverse ruimten die multifunctioneel ingezet kunnen worden. Daarnaast zien we verschillen in de wensen en eisen van de diverse gebruikersgroepen. Het gebouw wordt naast onderwijs ook gebruikt voor andere doeleinden zoals sportactiviteiten, activiteiten voor senioren, cursussen in de wijk en buurtbijeenkomsten. De voorzieningen moeten dus ingesteld zijn op kinderen, volwassenen, senioren en mindervalide personen. Als het gaat om beveiliging, veiligheid en gebruiksgemak van een gebouw moet rekening worden gehouden met de diverse gebruikersgroepen. Het is belangrijk om per deur vast te stellen aan welke eisen deze moet voldoen. Denk bijvoorbeeld aan toegangs- en uitgangsdeuren, vluchtdeuren en deuren van beveiligde ruimten. ASSA ABLOY Nederland kan u ondersteuning bieden en een volledig hang- en sluitwerkplan opstellen conform de huidige wet- en regelgeving. Ook de digitale bestekservice van ASSA ABLOY kunt u raadplegen voor volledig uitgewerkte deurfuncties. In deze brochure is een nieuwbouwproject van brede school De Stee in Teteringen belicht en de keuze voor het hang- en sluitwerk van ASSA ABLOY Nederland toegelicht. Zowel de ontwerper als de gebruiker van dit project komen aan het woord. Tevens worden enkele producten en oplossingen die zijn toegepast beschreven.

Door Opening Solutions in de praktijk
Multifunctionele accommodaties stellen ontwerpers, bouwers en beheerders voor bijzondere uitdagingen. Zo ook De Stee in Teteringen bij Breda. Het complex biedt onderdak aan een basisschool, wijkcentrum, kinder- opvang, sportzaal en diverse bedrijven. Honderden kinderen en volwassenen lopen dagelijks in en uit. Bijvoorbeeld onoverzichtelijke situaties liggen dus al snel op de loer. Dankzij het hang- en sluitwerk van de merken LIPS, ABLOY, ASSA ABLOY en effeff, heeft ASSA ABLOY Nederland de toegangs- en vluchtwegoplossingen voorbeeldig geregeld.Multifunctioneel complex De Stee
De Stee is sinds januari 2012 in gebruik. Het complex is gerealiseerd rond de 18e eeuwse boerderij Rombouts, die volledig in oude luister is hersteld. Het nieuwe schoolgebouw biedt onderdak aan de brede basisschool Helder Camara (2435m², 19 lokalen, 2 gymzalen, 420 leerlingen). Alle schoollokalen zijn van buitenaf toegankelijk, zoals in een flatgebouw. Het nieuwbouwdeel dat de school verbindt met de oude boerderij, is het domein van wijkcentrum ‘t Web, met daaronder de verdiept aangelegde sportzaal (560m²) die wordt gebruikt door de school en de plaatselijke sportverenigingen. In de rietbedekte boerderij is de kinderopvang en buitenschoolse opvang gevestigd.Het complex is een ontwerp van DMV Architecten in Kerkrade. Ballast Nedam regio Zuid tekende voor de realisatie. Vanwege eerdere goede ervaringen vroeg DMV aan ASSA ABLOY om een bestek te maken voor het hang- en sluitwerk voor de meer dan 500 deuren en de levering van de SKG-gecertificeerde cilinders, elektromechanische sloten, deuropeners, paniekbalken en het bijbehorende beheersysteem. Verderop vertellen schoolconciërge Jack Lips (geen familie) en projectleider Paul Hoppe van DMV Architecten over hun ervaringen met het LIPS cilindersluitplan, het overige hang- en sluitwerk en de samenwerking met ASSA ABLOY Nederland.

‘Het klinkt ingewikkeld, en dat is het ook’
De tientallen ruimtes en functies, honderden gebruikers en vaak tegenstrijdige eisen aan de toegankelijkheid en brandveiligheid maken het toegangsbeheer in De Stee tot een ingewikkelde opgave. Daar bovenop zijn al die functies ook nog eens in handen van verschillende organisaties: de Gemeente Breda, onderwijsstichting INOS, Stichting ‘t Web en Kober Groep, elk met hun eigen sleutelbeheerders.

Het wijkcentrum en de sportzaal worden bevolkt door sport-, jacht-, kaart-, schilder- en muziekverenigingen, gerund door vrijwilligers die na schooltijd openen en afsluiten. Voor gym- of handvaardigheidles lopen de docenten met de kinderen binnendoor via het wijkcentrum naar de sportzaal of naar het handvaardigheidlokaal in de boerderij. Conciërge Lips beschikt, net als de beheerders van de kinderopvang, het wijkcentrum, de school en de sportzaal, over een generale sleutel voor het hele complex. “Dat moet ook wel,” vertelt hij, “want bij problemen met het computernetwerk of de verwarming moeten de IT-beheerder of de monteur snel in de verwarmings- of de serverruimte terecht kunnen, ook buiten schooltijden en in de vakanties. Het klinkt misschien allemaal ingewikkeld, en dat is het ook, maar het gaat eigenlijk heel goed. Echte problemen hebben we nog niet gehad.”Voor elke uitdaging een oplossing op maat
Het sluitplan van de aannemer en ASSA ABLOY Nederland, de zorgvuldige selectie van het juiste hang- en sluitwerk en het punctuele sleutelbeheer van de sleutelbeheerders staan borg voor een ordelijke en goed ‘sluitende’ toegangscontrole.

De beheerders van het complex zijn ieder zelf verantwoordelijk voor het toegangsbeheer in hun eigen ‘zones’. De toegangsdeuren tot de zones zijn voorzien van elektromechanische solenoid- en motorsloten van ABLOY en elektrische deuropeners van effeff. Hetzelfde geldt voor het trappenhuis met de lift. Alle deuren zijn aan de binnenzijde voorzien van draaiknoppen en Architect Paul Hoppe en conciërge Jack Lips zijn goed te spreken over de inbreng van ASSA ABLOY Nederland. Hoppe prijst de kwaliteit van het hang- en sluitwerk en de toegevoegde waarde van de projectenafdeling van ASSA ABLOY Nederland in de besteksfase. De conciërge is vooral blij met het veilige en ordelijke eindresultaat. “Het gaat allemaal heel goed”, stelt Jack Lips. “Na wat kleine kinderziektes werken alle sloten perfect. Je merkt aan alles dat er goed over is nagedacht. En we houden elkaar als sleutelbeheerders scherp. Dat helpt natuurlijk paniekbalken, zodat gebruikers bij brand of andere calamiteiten snel en probleemloos naar buiten kunnen.

De sleutelbeheerders hebben toegang tot het hele complex. Alle andere gebruikers hebben in principe alleen toegang tot de eigen ‘zone’. Docenten en gebruikers van de sportzaal, de kinderopvang en het wijkcentrum beschikken over sleutels en ‘druppels’
(elektromagnetische sleutels) waarmee ze toegang hebben tot de lokalen waarvoor ze bevoegd zijn. Conciërge Lips: “Al met al een behoorlijk complexe situatie. Maar alles wordt nauwkeurig geregistreerd en bijgehouden. Niet op de computer, gewoon op papier.”‘Bestek van ASSA ABLOY een uitkomst’
Architect Paul Hoppe en conciërge Jack Lips zijn goed te spreken over de inbreng van ASSA ABLOY Nederland. Hoppe prijst de kwaliteit van het hang- en sluitwerk en de toegevoegde waarde van de projectenafdeling van ASSA ABLOY Nederland in de besteksfase. De conciërge is vooral blij met het veilige en ordelijke eindresultaat.
 
“Het gaat allemaal heel goed”, stelt Jack Lips. “Na wat kleine kinderziektes werken alle sloten perfect. Je merkt aan alles dat er goed over is nagedacht. En we houden elkaar als sleutelbeheerders scherp. Dat helpt natuurlijk ook.” Architect Paul Hoppe van DMV Architecten was als projectleider nauw bij het ontwerp en de uitwerking van de plannen betrokken. Ook hij blikt terug op een goede samenwerking met ASSA ABLOY Nederland. “De producten van LIPS, ABLOY, ASSA ABLOY en effeff zijn gewoon heel erg goed. Vandaar dat we ASSA ABLOY Nederland bij het project hebben ingeschakeld. Bovendien verzorgden zij een gedetailleerd bestek voor het hang- en sluitwerk, wat ons bureau en de aannemer een hoop werk bespaarde. Die toegevoegde waarde in de besteksfase was echt een uitkomst.”

Wilt u meer informatie over het Project Belicht 'De Stee' Brede School kies een van de onderstaande categorieën, of download hier het volledige brochure van Project Belicht 'De Stee' Brede School.