Project Belicht: Utrechts Conservatorium

Een uniek totaalconcept waarmee ASSA ABLOY een uitgekiende oplossingen op maat biedt aan het Utrechts Conservatorium.

Door Opening Solutions in de praktijk
Specifieke situaties vragen om specifieke oplossingen. ASSA ABLOY heeft daarom haar producten, diensten én expertise gebundeld onder de noemer Door Opening Solutions. Een uniek totaalconcept waarmee ASSA ABLOY haar opdrachtgevers uitgekiende oplossingen op maat biedt. In ‘Project Belicht’ komen projecten aan bod waarin Door Opening Solutions in de praktijk is toegepast. In deze editie nemen we u mee naar het Utrechts Conservatorium, onderdeel van de Hogeschool voor de Kunsten Utrecht. Hier stelde het monumentale karakter van het pand ASSA ABLOY voor een aantal uitdagingen bij het ontwikkelen van een veilig en verantwoord vluchtwegsysteem.

Vrije uitgang bij brand, geen ingang voor dieven
Bij het Utrechts Conservatorium, onderdeel van de Hogeschool voor de Kunsten Utrecht, is de veiligheid van personeel, studenten en hun persoonlijke bezittingen een absolute prioriteit. Om die reden viel de keuze voor de aanschaf van elektromechanische paniekbalken voor deuren in de buitenschil uit in het voordeel van ASSA ABLOY. Het doel was tweeledig. Beveiliging tegen diefstal van dure instrumenten, maar tevens de zekerheid van een goede vluchtmogelijkheid bij brand of andere calamiteiten. Een bijzondere opdracht voor ASSA ABLOY en wel om meerdere redenen. Natuurlijk is het historisch pand van deze onderwijsinstelling uniek. Het Utrechts Conservatorium is ook niet zomaar een instelling voor muzikaal onderwijs. Verdeeld over twee klassieke panden aan de sfeervolle Mariaplaats heeft deze opleiding een centrale en bijzondere plek in het hart van Utrecht veroverd. Toch was het juist de leeftijd van het gebouw die dit conservatorium een aantal jaren geleden voor een dilemma plaatste. De gebruiks vergunning kwam om veiligheidsredenen in het gedrang. Gelukkig wist Martijn Rossen, hoofd Faculteits- bureau Beheer en Ondersteuning van het Utrechts Conservatorium, de brandweer te overtuigen van het nut van de elektromechanische paniekopener van ASSA ABLOY.

Over Faculteitsbureau Ondersteuning en Beheer
Het faculteitsbureau Ondersteuning en Beheer bestaat onder andere uit de ondersteunende diensten: civiel-technische dienst en de medewerkers receptie en beheer. Martijn Rossen is hoofd Bureau Ondersteuning en Beheer en geeft leiding aan deze afdelingen. Hij is ondermeer eindverantwoordelijk voor gebouwbeheer, (verbetering en verandering van) alle faciliteiten, inclusief het instrumentarium en voor de  openstelling van de gebouwen. Daarnaast is hij hoofd BHV.

Voorkeur voor de elektromechanische paniekopener
Het contact tussen Rossen en ASSA ABLOY ontstond vier jaar geleden bij een bezoek aan een beurs. De keuze voor ASSA ABLOY was gauw gemaakt, dankzij de kwalitatief hoogwaardige producten én de persoonlijke aanpak.

Rossen: ‘Bij één van onze eigen controles kwam vorig jaar aan het licht dat onze vluchtdeuren niet in orde waren. De balken waren verouderd en lastig of zelfs niet te openen. In geval van brand kon dit tot ongewenste paniek leiden. Het gevolg laat zich raden. Onze gebruiksvergunning stond ter discussie.’ Om de toekomst van muziekonderwijs in dit pand toch te garanderen, was snelle actie noodzakelijk. Rossen ging in gesprek met de brandweer van Utrecht, maar beide partijen bleken een eigen opvatting op het veiligheids- probleem te hebben. ‘Mijn voorkeur ging uit naar de elektro- mechanische paniekopener van ASSA ABLOY. De brandweer wilde echter een reguliere mechanische balk. Deze discussie heeft zeker een half jaar geduurd. Daarin probeerde ik hen te overtuigen van de voordelen van het ASSA ABLOY systeem. Dit voldoet ten eerste volledig aan de geldende NEN- en CE-normen. Daarnaast is een puur mechanisch systeem eenvoudiger van buitenaf te openen door ongewenste individuen. Bovendien is het op lange termijn duurder.’ De discussie bleek zinvol. De brandweer ging overstag, het Utrechts Conservatorium kon zijn gewenste systeem laten plaatsen.

Voortvarende samenwerking
Opdrachtgever Martijn Rossen is enthousiast over de prettige samenwerking met ASSA ABLOY en de unieke maatwerkoplossing die dit opleverde voor zijn specifieke project. Edwin Bizot, accountmanager bij ASSA ABLOY, is er vanaf dag één bij betrokken geweest.

‘Het probleem van het Utrechts Conservatorium was me snel duidelijk’, vertelt Bizot. ‘Daarvoor hebben we de situatie ter plekke eerst wel goed onder de loep genomen. Het feit dat dit een monumentaal pand is, maakte het sowieso lastig. Zo is het bijvoorbeeld niet toegestaan om even met freesapparatuur aan de slag te gaan. Het karakteristieke karakter van het pand moest onaangetast blijven. Uiteindelijk hebben we per deur een apart concept ontwikkeld. Daarin stond vermeld hoe de taken verdeeld waren. De coördinatie lag in onze handen. De vaste aannemer en installateur van het Utrechts Conservatorium waren, in samenwerking met een erkende LIPS montagepartner, verantwoordelijk voor het plaatsen van de paniekbalken.’ Het plaatsen van de paniekbalken maakte zo een onmisbaar deel uit van het gehele project voor het verwerven van de gebruiksvergunning voor het pand. Martijn Rossen bevestigt de unieke samenwerking tussen alle partijen. ‘De brandweer was verbaasd over de voortvarendheid van het project. Binnen negen maanden was de gebruiksvergunning geregeld. De werkwijze van ASSA ABLOY stelde ons niet teleur. Bij vragen van mijn kant belden ze altijd snel terug. Hun aanpak is helder en efficiënt.’

Het systeem in de praktijk
Rossen en Bizot leggen uit hoe het systeem werkt en wat in deze specifieke situatie de overwegingen waren bij de keuze voor dit systeem.

‘We hebben er bewust voor gekozen dat de paniekbalken niet van binnenuit door studenten te openen zijn’, aldus Rossen. ‘De reden is simpel. Blijven ze open dan is de kans op ongewenste bezoekers vrij reëel zo midden in het centrum van Utrecht. Dat kunnen we ons niet permitteren met al die kostbare instrumenten in het gebouw.’ Bizot valt hem bij: ‘Breekt er echter brand uit, dan worden de deuren vanzelf vrijgegeven. Een kleine zet tegen de deur is voldoende om ze te openen.Dit systeem garandeert de veiligheid van iedereen die in het gebouw aanwezig is. Het is dan ook mogelijk dit sluitsysteem te koppelen aan een brandmeldinstallatie.’ Per dubbele deur bevestigde ASSA ABLOY twee paniekbalken. Bij de eerste fase betekent dit een totaal van veertien deuren. Inmiddels is ook het tweede pand van het Utrechts Conservatorium, het hoofdgebouw, aangepast aan de verplichte veiligheidseisen.

Voorbereid op toekomstige ontwikkelingen
Ook in de toekomst verwacht het Utrechts Conservatorium met ASSA ABLOY zaken te blijven doen. Een volgende stap is de aanschaf van een modern elektrisch sluitsysteem.

‘Denk daarbij aan pasjes of een transponder’, aldus Bizot. ‘Zo krijgt de school een optimaal toezicht op de toegang van alle personen. De autorisatie is volledig in eigen handen. Bijkomend voordeel is dat de enorme sleutelbos uit scholen en bedrijven verdwijnt. Dat is te omslachtig. Deze intelligente technologie biedt veel meer mogelijkheden. Alles is digitaal te regelen. Iedere toegang in het bedrijf, het maken van kopieën, afrekenen in het restaurant, parkeren et cetera. Het is een systeem voor de toekomst en ook het Utrechts Conservatorium gaat daar graag in mee.’