Overheid & Justitie

Bekijk hier de referenties met betrekking tot de overheid en justitie

Het Nederlands Forensisch Instituut

Locatie
Den Haag
Jaar
2004
Architect
KAAN Architecten
Distributeur
Nederlands Forensisch Instituut, Rijksvastgoedbedrijf

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu

Locatie
Bilthoven
Jaar
1971
Architect
H.F. Mertens
Distributeur
Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Rijksvastgoedbedrijf
Oplossing
Laboratorium

Het Castalia

Locatie
Den Haag
Jaar
1998
Architect
Michael Graves
Distributeur
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Het Binnenhof

Locatie
Den Haag
Jaar
16e eeuw
Distributeur
Rijksvastgoedbedrijf

De Hoftoren

Locatie
Den Haag
Jaar
2003
Architect
Kohn Pedersen Fox Associates (KPF)
Distributeur
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Rijksvastgoedbedrijf

Het Vredespaleis

Locatie
Den Haag
Jaar
1913
Architect
Louis Marie Cordonnier
Distributeur
Rijksvastgoedbedrijf
Oplossing
Monument

De Bijlmerbajes

Locatie
Amsterdam
Jaar
1978
Architect
Pot & Pot-Keegstra
Distributeur
Dienst Justitiële Inrichtingen en Rijksoverheid

Het Gemeentehuis Buren

Locatie
Maurik
Jaar
2005
Architect
Alberts en Van Huut
Distributeur
Gemeente Buren en Rijksvastgoedbedrijf

Het oude Paleis van Justitie

Locatie
Amsterdam
Jaar
1836
Architect
Jan de Greef
Distributeur
Rijksvastgoedbedrijf
Oplossing
Monument

Het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Locatie
Den Haag
Jaar
1990
Architect
Architectbureau Hertzberger
Distributeur
Het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Rijksvastgoedbedrijf

Het oude Ministerie van Binnenlandse Zaken en Justitie

Locatie
Den Haag
Jaar
1979
Architect
Lucas & Niemeyer
Distributeur
Het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Justitie, Rijksvastgoedbedrijf
Oplossing
Kantoor

Het oude Ministerie van Economische Zaken

Locatie
Den Haag
Jaar
1913
Architect
Daniël Knuttel
Distributeur
Ministerie van Economische Zaken, Rijksvastgoedbedrijf
Oplossing
Monument

Het oude Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer

Locatie
Den Haag
Jaar
1992
Architect
Jan Hoogstad
Distributeur
Ministerie van Infrastructuur en Milieu, Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Rijksvastgoedbedrijf
Oplossing
Kantoor

Het oude Gerechtsgebouw de Appelaar

Locatie
Haarlem
Jaar
2005
Architect
Bierman Henket
Distributeur
Rijksvastgoedbedrijf
Oplossing
-

De Belastingdienst

Locatie
Diverse kantoren
Oplossing
Rijksvastgoedbedrijf

De Nederlandse Ambassades

Locatie
Diverse landen
Distributeur
Rijksvastgoedbedrijf

Het Politiebureau

Locatie
Diverse locaties
Distributeur
Rijksvastgoedbedrijf