Gedragscode

De gedragscode vormt de basis voor de acties en het gedrag van ASSA ABLOY en vormt de kern van het duurzaamheidsbeheer, waarmee de dagelijkse activiteiten van de Groep worden bepaald.

Wereldwijd gelden dezelfde regels voor iedereen die optreedt namens ASSA ABLOY - met inbegrip van derden. De gedragscode heeft betrekking op gebieden zoals milieu, de belangen van consumenten, gelijke kansen en anti-corruptie.

Acquisities zijn belangrijk voor de groeistrategie van ASSA ABLOY. Sinds 2006 heeft ASSA ABLOY 111 bedrijven overgenomen. De verplaatsing van de productie is een onderdeel van het creëren van een groenere en efficiëntere productiestructuur.

ASSA ABLOY tolereert geen omkoping en corruptie. Om deze positie verder te benadrukken, heeft de ASSA ABLOY Groep haar ‘Anti-corruptie nakoming programma’ in 2011 gelanceerd.