Beleid

ASSA ABLOY ontwikkelt voortdurend strategieën om het verbruik van materialen te verminderen, vervuiling te voorkomen en het totale milieueffect van zijn activiteiten en producten over de hele waardeketen te beperken. Tevens zoekt ASSA ABLOY continu naar manieren om de werkomgeving te verbeteren om risico's op ongelukken en vervuiling te verminderen. Tot slot streeft ASSA ABLOY naar het invoeren van gecertificeerde milieu-managementsystemen voor zijn productie-eenheden.

Uiteraard doet ASSA ABLOY Nederland zelf ook het nodige om haar steentje bij te dragen aan het milieu en de samenleving. Zo selecteren wij lokaal leveranciers op basis van duurzaamheid, dienen onze trasporteurs aan bepaalde vereisten te voldoen en is er tevens een goed wagenparkregelement opgesteld, waarin is opgenomen dat onze auto's zuinig moeten zijn. Vanzelfsprekend is hierbij gelet op het verbruik en de CO2-uitstoot! 

Managementverklaring John Ward - Market Region Manager Benelux
2015 was opnieuw een recordjaar wat de verkoop en winst binnen ASSA ABLOY betreft. We merken dat er steeds meer vraag ontstaat naar en behoefte is aan producten die voldoen aan verbeterde duurzaamheidsprestaties. Onze klanten vragen meer en meer om duurzame oplossingen, in het bijzonder als het om energiebesparing gaat. Deuroplossing spelen een belangrijke rol bij het energiezuiniger maken van gebouwen. Als wereldwijze marktleider in hang- en sluitwerk hebben wij de taak om producten en oplossingen op de markt te brengen die aansluiten op de wensen en behoeften van onze klanten en écht voor hen van waarde zijn. Tevens wordt er gelet op het verbruik van hulpbronnen en milieu-impact. Gedurende het jaar hebben we met succes ons vijfjarig duurzaamheidsprogramma afgerond. We zijn nu met verhoogde ambities bezig met de lancering van een nieuw programma dat zal duren tot 2020.