ASSA ABLOY Aperio

Energiebesparing heeft u zelf in de hand!

Bekabelde toegangscontroledeuren zijn kostbaar: de installatie vereist een uitgebreide bekabeling en voor de stroomvoorziening van de sloten is een permanente aansluiting op het lichtnet nodig. Daardoor worden vaak alleen deuren die voldoen aan zeer hoge veiligheidseisen opgenomen in toegangsbeveiligingssystemen; de overige mechanische deuren met sleutels worden dan veelal niet gemonitored of gecontroleerd.

Energie doet ertoe -
Bespaar geld met draadloze batterijgevoede toegangscontrole

Beveiligingsmanagers die een upgrade uitvoeren naar elektronische toegangscontrole kunnen kiezen uit twee oplossingen.

  1. Bij de eerste oplossing is de deur voorzienvan een magneet welke is gekoppeldaan een RFID-lezer.Zowel de deurmagneet als de lezer worden aangeslotenop het lichtnet. 
  2. De tweede oplossing, die onder anderevoorkomt in de ASSA ABLOY Aperio®-lijn, werkt op een lithium-ionbatterij.Draadloze sloten met RFID-lezers worden alleen‘wakker’ als dat wordt gevraagd via gegevens vangebruikers. Ze zijn niet aangesloten op het lichtneten blijven niet permanent onder stroom staan alsze inactief zijn. 

   Aperio

Een lager energiegebruik betekent kostenbesparingenmet Aperio® –
Bekijk de berekening

De keuze voor de installatie van een bepaald type slot heeft gevolgen voor de kosten. Lees de kostprijsberekeningvan een echt project - 1000 deuren installeren in een groot studentencomplex - voor het hele verhaal.

Aperio

 

Hoe goed presteert ASSA ABLOY Aperio®?

Zoals blijkt uit de tabel, bedragen de totale bedrijfskosten voor het beveiligen van1000 deuren van een studentencomplex met behulp van bedrade standaard sloten € 17.000 of € 17 per deur voor één jaar. De energiekosten voor de draadloze sloten en lezers van Aperio® zijn niet noemenswaardig. Wel moeten de kosten van de aanschaf en het plaatsen van nieuwe batterijen in de berekening worden meegenomen. De catalogusprijs van een batterijbedraagt € 4,50. Deze batterijen hebben een levensduur van 2 jaar. De montagekosten worden geschat op € 2.500, waardoor de totale jaarlijkse exploitatiekosten uitkomen op € 4.750 of € 4,75 per deur, ervan uitgaande dat de helft van de batterijen gedurende het jaar wordt vervangen. In ons voorbeeld van het studentencomplex met 1000 beveiligde deuren wordt de besparing als gevolg van de installatie van draadloze in plaats van bekabelde sloten daarmee geschat tussen de € 12.000 en € 13.000, elk jaar weer. De energieprijzen stijgen al een decennium en zullen naar verwachting blijven stijgen. Het is dus waarschijnlijk dat het kostenverschil tussen bekabelde en draadloze sloten na verloop van tijd zal toenemen. Het zal steeds duurder worden om de toegang tot een gebouw of beveiligd gebied met behulp van bedrade deurmagneten te controleren.

Aperio

Duurzame batterijen?

Maar hoe duurzaam is de productie van de lithiumionbatterijen die nodig zijn om de draadloze sloten te bedienen, zoals de ASSA ABLOY Aperio®-lijn?

Volgens onderzoek dat in 2010 is gepubliceerd door de Argonne National Laboratory in Chicago*,zorgen moderne terugwinningsprocessen ervoor dat meer dan 95% van de materialen van lithiumionbatterijen kunnen worden hergebruikt.

Overzicht en kerncijfers
De duurzaamheidsvoordelen van Aperio® ten opzichte van een bedrade toegangscontrole tijdens gebruik, zijn:
1. Aanzienlijke kostenbesparing:
- De installatie van Aperio® in een studentencomplex met 1000 deuren bespaart tussen € 12.000 en € 13.000 per jaar
2. Toekomstige kosten vermijden:
- Aanhoudende kostenstijgingen, die kunnen oplopen tot 9% op jaarbasis, resulteren in stijgende jaarlijkse kosten voor het gebruik van een bedraad standaard slot en RFID-lezer
- Vanwege het lage energieverbruik-ontwerpgeldendeze risico’s niet voor Aperio®