Lokale certificering

ASSA ABLOY Nederland dient zich als onderdeel van de ASSA ABLOY Group aan verschillende gedragscodes te houden. In deze gedragscodes is duurzaam ondernemen als zeer belangrijke pijler opgenomen. Op lokaal gebied probeert ASSA ABLOY Nederland er alles aan te doen zo bewust mogelijk met het milieu om te gaan. Vanzelfsprekend nemen we dan ook onze verantwoordelijkheid als het om het effect op het milieu gaat. En dit heeft geresulteerd in verschillende diploma's en certificaten voor zowel ons filiaal in Apeldoorn als Raamsonksveer. En hier zijn we trots op!

ASSA ABLOY Nederland en Nederland CO2 Neutraal

Nederland CO2 Neutraal brengt een groep bedrijven en instellingen bij elkaar die actief aandacht besteden aan CO2 reductie. Kiezen voor CO2 reductie biedt vele kansen: verbetering van de leefomgeving, het nemen van maatschappelijke verantwoordelijkheid, besparen op de bedrijfskosten en het verbeteren van de concurrentiepositie. 

Maar werken aan CO2 reductie kan ook leuk zijn! Behalve het reduceren van CO2 is het doel van Nederland CO2 Neutraal om meerdere malen per jaar bijeenkomsten te organiseren die zo inspirerend en leuk mogelijk zijn. Oftewel: Het nuttige met het aangename combineren.

ASSA ABLOY Nederland heeft een intentieverklaring van Nederland CO2 Neutraal ondertekend en verklaar zich hiermee in te zetten voor CO2 reductie. Concreet houdt dit het vclgende in:

  • Het opstellen van een jaarlijkste CO2 footprint;
  • Het nemen van CO2 reducerende maatregelen;
  • Overstappen (voor een deel) op duurzame energie (zelf opwekken of inkopen) 

U treft onze intentieverklaring en bewijs van deelname aan Nederland CO2 Neutraal hier aan. 

Zero Waste to Landfill
ASSA ABLOY streeft ernaar om afval op elke mogelijke manier te minimaliseren, volgens het mantra - Reduceren, Hergebruiken, Recycleren. Carbon Trust Certification Limited heeft geverifieerd dat ASSA ABLOY Nederland eind 2015 de Zero Waste to Landfill status heeft bereikt. Lees hier meer!