Lokale doelstellingen

ASSA ABLOY Nederland zal zich waar mogelijk inzetten om de huidige CO2 uitstoot te verlagen en zal dit ook actief communiceren, zowel intern als extern. Concreet houdt dit in dat er jaarlijks een CO2 footprint zal worden opgesteld, dat er CO2 reducerende maatregelen getroffen zullen worden en dat er (voor een deel) overgestapt zal worden op duurzame energie.

Emissie 2016 schemas totaal