Maatschappelijk verantwoord ondernemen

ASSA ABLOY Nederland B.V. zet zich in voor een duurzaam beleid op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO).

Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) is een integrale visie op een duurzame bedrijfsvoering. Het is een proces en geen eindbestemming. Doelen veranderen in de tijd met elke bedrijfsbeslissing.

ASSA ABLOY Nederland B.V. is zich bewust van haar verantwoordelijkheid jegens People, Planet en Profit en zoekt de balans tussen sociale, milieu en economische aspecten. Diezelfde houding verwacht ASSA ABLOY Nederland B.V. van haar toeleveranciers en zakenpartners.