Normen

Lees hier meer over de normen van ABLOY:

Nationale normen:

NEN 5089 SKG** / SKG***
Inbraakwerend hang- en sluitwerk - Classificatie, eisen en beproevingsmethoden

Deze nationale norm specificeert eisen en beproevingsmethoden voor het classificeren van inbraakwerend hang- en sluitwerk, dat wordt toegepast als bouwkundige beveiliging in gebouwen.

Voor het bepalen van de inbraakwerendheidsklasse van inbraakwerend hang- en sluitwerk worden eisen gesteld aan de inbraakwerendheid, duurzaamheid, corrosievastheid en, in sommige gevallen, aan de functionaliteit van het hang- en sluitwerk.

https://www.nen.nl/NEN-Shop/Norm/NEN-50892009-nl.htm

Internationale (Europese) normen:

EN 179 Nooddeuroplossingen
Sluitingen voor nooddeuren met een deurkruk of een drukplaat, voor gebruik op vluchtroutes.

Deze Europese norm specificeert eisen voor de vervaardiging, de prestaties en het testen van de nooduitgang-apparaten die mechanisch bediend worden door zowel een deurkruk als een push pad.

https://www.nen.nl/NEN-Shop/Norm/NENEN-1792008-en.htm

EN 1125 Paniekdeuroplossingen
Panieksluitingen voor vluchtdeuren met een horizontale bedieningsstang voor gebruik op vluchtwegen.

Deze Europese norm specificeert eisen voor de vervaardiging, de prestaties en het testen van paniekuitgang- apparaten die mechanisch bediend worden door zowel een horizontale duwstang als een horizontale touch-bar.

https://www.nen.nl/NEN-Shop/Norm/NENEN-11252008-en.htm

EN 1634-1 Brandwerendheid
Bepaling van de brand- en rookwerendheid van deuren, luiken en te openen ramen en hang- en sluitwerk.

Deze Europese norm beschrijft een methode voor het bepalen van de brandwerendheid van deuren, luiken en te openen ramen ingebouwd in openingen in verticale scheidingselementen.

https://www.nen.nl/NEN-Shop/Norm/NENEN-163412008-en.htm


EN 12209  Mechanische sloten
Hang- en sluitwerk - Mechanisch bediende sloten, grendels en sluitplaten - Eisen en beproevingsmethoden.

Deze Europese norm specificeert eisen en beproevingsmethoden voor duurzaamheid, sterkte, veiligheid en functionaliteit van mechanisch bediende sloten, grendels en sluitplaten voor deuren in gebouwen.

https://www.nen.nl/NEN-Shop/Norm/NENEN-122092011-Ontw.-en.htm

EN 14846 Elektromechanische sloten en sluitplaten
Hang- en sluitwerk - Sloten en grendels - Elektromagnetisch bediende sloten en sluitplaten- Eisen en beproevingsmethoden.

Deze Europese norm specificeert eisen en beproevingsmethoden voor kracht, veiligheid, duurzaamheid en functie van elektrische en elektronische componenten voor alle soorten elektromechanisch bediende sloten en sluitplaten toegepast op deuren en ramen in gebouwen.

https://www.nen.nl/NEN-Shop/Norm/NENEN-148462008-en.htm

EN 1627 ‘Europese’ SKG
Inbraakwerende constructieproducten (uitgezonderd vooraf vervaardigde producten) - Eisen en classificatie.

Deze Europese norm specificeert eisen en classificatiesystemen voor inbraakwerende eigenschappen van deurelementen, ramen, vliesgevels, roosters en rolluiken.

https://www.nen.nl/NEN-Shop/Norm/NENEN-16272011-en.htm

EMC
Elektromagnetische Compatibiliteit, of EMC, is het vakgebied dat elektromagnetische beïnvloeding in en tussen elektrische en elektronische producten en systemen voorkomt en bestrijdt, en bevat onderstaande deelgebieden:

EN 61000-6-1:2007
Electromagnetic compatibility (EMC) -Part 6-1: Generic standards -Immunity for residential, commercial and light-industrial environments (IEC 61000-6-1:2005)
Deze norm heeft betrekking op de invloed die apparatuur in de omgeving uitoefent op het apparaat (slot).

https://www.nen.nl/NEN-Shop/Norm/NENENIEC-61000612007-enfr.htm

EN 61000-6-3:2007
Electromagnetic compatibility (EMC) -Part 6-3: Generic standards -Emission standard for residential, commercial and light-industrial environments (IEC 61000-6-3:2006)
Deze norm heeft betrekking op de invloed die het apparaat (slot) uitoefent op apparatuur in de omgeving.

https://www.nen.nl/NEN-Shop/Norm/NENENIEC-61000632007A12011-en.htm