Gecontroleerd sluiten

Brand- en rookwerende deuren

ASSA ABLOY deurdrangers bewijzen in tal van opzichten hun meerwaarde.

Zo draagt het gecontroleerd sluiten van deuren bij aan de klimaatbeheersing en energiebesparing in gebouwen, reduceert het eventuele overlast van geluid of stank en verhoogt het de veiligheid, bijvoorbeeld in geval van brand. Het assortiment voorziet dan ook onder meer in een compleet systeem voor brand- en rookwerende deuren. Dit systeem is aan te sluiten op brandmeldinstallaties en zorgt dat deuren in geval van calamiteiten automatisch sluiten en zo ruimtes veilig compartimenteren.

  • Draagt bij aan klimaatbeheersing en energiebesparing
  • Reduceert overlast van geluid of stank
  • Verhoogt de veiligheid  door automatische afsluiting  in geval van brand
  • Zorgt voor brandcompartimentering